Napomena

Duhovi

Draga braćo i sestre, dragi mladi, vratimo se nekoliko nedjelja u natrag i prisjetimo se govora ljubavi kojim nas je poučavao naš Gospodin prije svoga uzašašća na nebo. Precizno, prisjetimo se riječi koje to potvrđuju, a one glase: „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge (Iv 13,34-35).“ Možda ćete pomisliti da želim govoriti o pojmu ljubavi, no ne želim o pojmovima već o stvarnosti koja se krije iza ovih riječi, a ona nas uvodi u današnji odlomak koji smo slušali.

Isus došavši na svijet nije došao dokinuti zakon, već ga prosvijetliti novim svijetlom koje će jednostavnom čovjeku pomoći u izvršavanju istoga. U Starom zavjetu izvršavati zakon značilo je ljubiti Boga i na taj način iskazivati mu svaku čast i slavu koja mu pripada. Lijepo rečeno, zar ne? Posvijestimo si činjenicu da unatoč tom iskazivanju ljubavi Bogu, čovjek je postao sam sebi najveća prepreka u ostvarenju te ljubavi. Izvršavao je zakone samo kako bi se svidio sebi samome i drugima, a ponajmanje Bogu. Isus tu uočava problem i želi čovjeku olakšati i pomoći da makne tu prepreku i uoči ono bitno. Pokazuje primjerom vlastitog života i na taj način nas potiče da ako želimo stvarno iskazivati ljubav prema Bogu trebamo koračati njegovim putem, a to je put djelotvorne ljubavi u kojoj su sadržane sve zapovijedi. Na nama je jednostavno odlučiti se želimo li to doista prihvatiti i odbaciti svaku prepreku pri ostvarivanju te ljubavi. Sjetimo se da imamo slobodnu volju po kojoj se možemo svjesno odlučivati za ili protiv Boga. Kako ćemo ju upotrebljavati zaista ovisi o nama samima, jer Isus nikoga ne prisiljava na tu ljubav.

U današnjem evanđeoskom odlomku (Iv 14,15-16.23b-26) čuli smo riječi koje nas još jednom pozivaju na izbor te jednostavne ljubavi. Prisjetimo se: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ču moliti Oca i on će vam dati Drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek.“ Gospodin nam govori što ćemo činiti ako ćemo ga ljubiti onom ljubavlju kakvom je on ljubio nas i kakvom bismo trebali ljubiti jedni druge, a potom govori o tome što ćemo zadobiti budemo li doista predani u tome. Obećava drugoga Branitelja kojega će Bog Otac poslati. Branitelj je toliko snažna riječ koja nam želi posvjedočiti da nas Gospodin nije ostavio same i time pogazi svoju riječ, već da je na nov način trajno prisutan među svojima i svjedoči nam ljubav koja nikada ne prestaje.

Po sakramentu Krizme svi smo primili dar Duga Svetoga, tj. Branitelja i na taj način smo ga prihvatili u svoj život. Ispovjedili smo svoju vjeru i tako smo još jednom prihvatili taj izazov Kristove ljubavi. Lijepo se sjetiti toga dana, ali živimo li doista svjesni onoga što smo toga dana primili ili idemo iz krajnosti u krajnost za koju Isus veli: „Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva.“ Na prvi pogled teške riječi, a kada se bolje razmisli izgovorio ih je s razlogom misleći sigurno na našu ljudsku prevrtljivost kojoj nema kraja. Možda ćemo pomisliti kako je to teški ultimatum, ali vrlo jednostavno ako Isusa odlučim slijediti od toga trenutka jedino on mora biti na prvome mjestu našega života. Možda smo u trenutku krizme bili još djeca pa nismo prepoznali važnost i veličinu tog sakramenta i dara koji smo po istome primili, ali to nas ne opravdava ako nadalje ne ćemo htjeti iz dana u dan upoznavati toga Branitelja koji nas upućuje u svu istinu i riječi koje je Isus govorio da bismo po njima baštinili život vječni. Stoga draga braćo i sestre, dragi mladi postavimo si pitanje za domaću zadaću poznajemo li doista toga Krista koji nas je ljubio i primjerom svoga života pokazao djelotvornu ljubav, a zatim nas obdario neizmjernim darom Duha Branitelja koji nas vodi kroz sve situacije našega života bile one dobre ili loše. Radosni što danas slavio rođendan Crkve svjedočimo tu radost u svijetu, na radnom mjestu, u školi, na fakultetu i u obiteljskom životu svjesni da smo doista ljubljena Božja stvorenja koja su stvorena za vječnost i zajedništvo s Trojedinim  Bogom Ocem, Sinom i Duhom Svetim kojemu neka je svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen.

Crkvo sretan ti rođendan!

vlč. Damir Ceković

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION